Ribinerf

Com a fabricant de màquines estàndard, utilitzant la tecnologia de la Realitat Virtual, combinada amb la IA (Intel·ligència Artificial), les nostres màquines tenen la capacitat de prendre decisions. Implementant aquestes tecnologies al món de la robòtica industrial, permet realitzar tasques, limitades fins ara a les persones. Fa més de 30 anys que coneixem les necessitats dels nostres clients i més de 10 anys fabricant màquines estandarditzades. Les nostres màquines no es conformen amb fer la tasca, sinó, a través de la IA, de solucionar sola les incidències que es troba en una producció variable, minimitzant les aturades, treballant amb el màxim rendiment.