Pulsa el botó “USB Online” par a accedir al USB Online en gDrive: