Estampació

CPM-SG Containerizing Portable Machine To Bin or Containers

Resum: La màquina CPM-S està dissenyada per apilar les peces que surten de la premsa en un contenidor.

Objectiu: peces planes o embutides, de 1200mm, que es poden apilar, sortint de la premsa.

Necessitat: Quan arriben una o diverses peces per cop, cal apilar-les en un contenidor, sense aturar la premsa per canviar d’envasos.

Sortida: fins a 1800 peces/h (varia segons diversos paràmetres).

Peces: peces planes o embutides, dimensions de sortida de premsa per a aquesta mida de màquina: 1200x500mm H200mm. No requereix eines especials. Eines especials per a cada format.

AI: Té una IA que programa automàticament les peces, el mosaic al contenidor de destinació, etc… Entrant una peça, en només 1 minut tens un nou format!

Mida del contenidor: típic: 1800x1300mm H1000mm

Pot treballar amb AGV: Sí.

Instal·lació: màquina portàtil, instal·lable en 1 dia.

Retorn de la inversió: Menys de 2 anys

Vídeos

CPM-S Containerizing Portable Machine Stamping Edition

Resum: La màquina CPM-S està dissenyada per apilar les peces que surten de la premsa en un contenidor.

Objectiu: peces en blanc o embuïts que es poden apilar, sortint de la premsa.

Necessitat: Quan arriben una o diverses peces per traç, cal apilar-les en un contenidor, sense aturar la premsa per canviar d’envasos.

Sortida: fins a 1800 peces/h (varia segons diversos paràmetres).

Peces: peces en blanc o embuïts, dimensions de sortida de premsa per a aquesta mida de màquina: 500x300mm H150mm. No requereix eines especials
eines especials per a cada format.

AI: Té una IA que programa automàticament les peces, el mosaic al contenidor de destinació, etc… Entrant una peça, en només 1 minut tens un nou format!

Mida del contenidor: típic: 1200x1000mm H1000mm

Pot treballar amb AGV: Sí.

Instal·lació: màquina portàtil, instal·lable en 1 dia.

Retorn de la inversió: < 2 anys

Vídeos

VRM3D-SB Control Calidad 3D modelo BASIC

Objectiu: ESTAMPACIÓ OEM / TIER1 Automoció.

Necessitat: Control de Qualitat de Peces.

Solució: combinació de control 3D i 2D d’alt detall. Màquina programable flexible sense utillatges. Cops, deformacions, Cracs, falta elements, presència forats, empelts, femelles, etc…

Tipus de peces: Peces d’estampació, sortida de premsa o soldadura.

Producció: 1800 p/h (2 punts control/peça)

Info: Màquina autònoma o preparada per integrar-se a la sortida de premsa o cèl·lula soldadura.

Retorn de la inversió: Menys de  1,5 anys

Vídeos

VRM3D-SA Control Calidad 3D modelo AJUSTABLE

Objectiu: ESTAMPACIÓ OEM / TIER1 Automoció.

Necessitat: Control de Qualitat de Peces.

Solució: combinació de control 3D i 2D d’alt detall. Màquina programable flexible sense utillatges. Cops, deformacions, Cracs, falta elements, presència forats, empelts, femelles, etc…

Tipus de peces: Peces d’estampació, sortida de premsa o soldadura.

Producció: 1800 p/h (2 punts control/peça)

Info: Màquina autònoma o preparada per integrar-se a la sortida de premsa o cèl·lula soldadura.

Retorn de la inversió: Menys de 1,5 anys

Vídeos

RDS: Solution Racking Salida de Prensa: RACKING DOUBLE SIDE

Objectiu: ESTAMPACIÓ TIER1 Automoció.

Necessitat: Col·loqueu a l’interior del contenidor/rack les peces que provenen de la sortida de premsa, a través de cinta transportadora.
Solució: Sistema modular, recull les peces d’estampació en moviment, una a una o apilades, de la cinta transportadora a la sortida de la premsa. 8 a 10 seg/robot. Localitza la posició del punt de deixada, per evitar racks deformats o piles de peces que es desplacen a l’apilar.

 • Podeu agafar una piça o una pila de peces. de manera que el temps de cicle en pila, passa de 10 a 2 seg.
 • Podeu programar perquè cada mòdul prengui un model diferent, o si la producció és alta d’un sol model, dos mòduls poden agafar el mateix model de peça a la meitat de temps de cicle.
 • Arrapada per deixada en apilat vertical o horitzontal.
 • Arpes per a volteig de peces.
 • Les peces que no es poden voltejar amb la urpa, entre els dos robots del mòdul la voltegen, passant d’una a l’altra.
 • Sistema modular apilable, més mòduls permet més models o més producció.
 • Amb un escàner embarcat al robot:
  • Podeu localitzar la posició dels punts d’ancoratge al contenidor, en entrar un nou contenidor, permetent contenidors deformats.
  • Localitzar la posició en què es van apilant les peces, quan les columnes no queden verticals.

Peces: Peces estampació en fred o estampació en calent.

Info: Localitza les dues mans alhora. Ignora el fons. Si les peces estan apilades, les agafa totes sense col·lisió. Ignora les taques.

Retorn de la inversió: Menys de 2 anys

Vídeos

RACKPICK Alimentación máquina CNC Láser

Objectiu: ESTAMPACIÓ TIER1 Automoció.

Necessitat: Alimentació màquina CNC làser. Localitzat directament les peces, ignorant la posició o la deformació del Rack d’origen. Localitzar els punts de deixada al rack de destinació, salvant l’error de posició o deformació del rack.

Solució: Recollida i col·locació a l’interior de les peces del contenidor/rack. 35 seg/cicle

Peces: Grans peces d estampació.

Info: Agafar les peces del contenidor/rack, col·locar-les a la bancada de la CNC. Localitza el rack de destinació per col·locar les peces processades.

Retorn de la inversió: Menys de 2 anys

Vídeos

BPM-SM BinPicking Portable Machine Modular Model

Objectiu: FONDICIÓ OEM / TIER1 Automoció.

Necessitat: Alimentació de peces de forma aleatòria des de contenidor. Especial per a peces de baix perfil i brillants amb oli.

Solució: Sistema modular que pot treballar 1 o 2 mòduls simultàniament, per doblegar la producció. Alimentació de peces de forma aleatòria des de contenidor a Granalladores, centres mecanitzats, penjar en transports aeri…

Destinació: Taula giratòria, Conveyors, Sistema de transport aeri entrada pintura, peces penjades, etc.

Producció: fins a 3 seg/peça (amb doble mòdul)

Peces: Peces complexes de fosa.

Info: Alimentació de peces de forma aleatòria des de contenidor a màquines de soldadura, penjar en transports aeri per a pintura, etc.

Destinació: Taula giratòria, Conveyors, Sistema de transport aeri entrada pintura, peces penjades, etc.

Retorn de la inversió: Menys de 2 anys. 

PDF y Vídeos

BPM-S BinPicking Portable Machine

Objectiu: FONDICIÓ OEM / TIER1 Automoció.

Necessitat: Alimentació de peces de forma aleatòria des de contenidor. Especial per a peces de baix perfil i brillants amb oli.

Solució:  Alimentació de peces de forma aleatòria des de contenidor a Granalladores, centres mecanitzats, penjar en transports aeri…

Destinació: Taula giratòria, Conveyors, Sistema de transport aeri entrada pintura, peces penjades, etc.

Producció: fins a 7 seg/peça

Peces: Peces complexes de fosa.

Info: Alimentació de peces de forma aleatòria des de contenidor a màquines de soldadura, penjar en transports aeri per a pintura, etc.

Destinació: Taula giratòria, Conveyors, Sistema de transport aeri entrada pintura, peces penjades, etc.

Retorn de la inversió: menys de  2 anys

PDF y Vídeos

BPM-HS Binpicking Portable Machine High Speed Version

Destí: Estampació d’automòbils OEM / TIER1.

Requisit: Alimentació de peces de xapa plana, amb dues cares estables, col·locades aleatòriament des del recipient fins al granallat, soldadura, etc…

Solució: màquina portàtil, escollida aleatòriament del contenidor. Col·loca les peces al mateix costat sobre una eina,
cinta, etc… Pot fer mosaics en safates. Màquina modular segons les vostres necessitats.

AI: Té una IA que programa automàticament les peces, el mosaic al contenidor de destinació, etc… Entrant una peça, en només 1 minut tens un nou format!

Producció: 1 robot: 1 peça/s – 5 Robots: 5 peces/s… o més.

Peces: peces de xapa plana amb dos costats estables.

Informació: Màquina portàtil, instal·lable en 1 dia.

Retorn de la inversió: < 1 any.

Vídeos