Estampació

CIRRUS ROBOT és una solució robotitzada per a la càrrega i descàrrega de màquines, centres de mecanitzat, línies flexibles, etc ...
Parteix de que les peces venen a dojo desordenades dins d'un caixò o penjades en un carro de transport sense precisió.
La cél.lula robotitzada agafa les peces del caixò i alimenta la màquina, les peces de sortida es dipositen ordenades en un transport o desordenades en un caixò.

Cél.lules robotizades per a càrrega i descàrrega de prenses, màquines tall làser, etc...
Control dimensional i d'integritat de les peces.
Determina la posició 3D de las peces sobre cinte o directe del contenidor penjades abans d'agafar. Determina la posició de deixada en contenidor (punts de fixació).
Independent de la posició o deformació del contenidor, donat que cerca directament les referéncies en cada peça i en el contenidor.

Sistema per el control 3D de cordons de soldadura. Control.la la posició i dimensió del cordó, axí com la detecció de porus.