Decoletatge

GLOBAL CHECK R és una màquina de verificat automàtic de peces mecanitzades.
Realitza controls dimensionals i d'aspecte. Classifica i expulsa les peces conformes i no conformes.
No necessita unitat d'alimentació i és fàcilment ampliable, ja que un robot realitza les tasques.
Una simple cinta de transport serveix d'unitat d'alimentació.
La nova versió V2.0 agafa les peces de sobre la cinta en qualsevol posició, i millora la precisió de mesura.
El model BOX, disposa d'un pulmó de caixes, permet que el robot posicioni directament les peces contades dins la caixa que enviará al client.

CIRRUS ROBOT és una solució robotitzada per a la càrrega i descàrrega de màquines, centres de mecanitzat, línies flexibles, etc ...
Parteix de que les peces venen a dojo desordenades dins d'un caixò o penjades en un carro de transport sense precisió.
La cél.lula robotitzada agafa les peces del caixò i alimenta la màquina, les peces de sortida es dipositen ordenades en un transport o desordenades en un caixò.

El projector automatitzat, permet a l'operari verificar les mesures de perfilometria de les peces de la seva cèl·lula, realitzant així un control assidu del desgast de les eines, reemplaçant en el seu just moment. El sistema guarda tots els controls per poder realitzar informes de mesuraments de lots per al client.
Permet que l'operari realitzi de forma fàcil i automàtica, la tasca del personal de Qualitat, augmentant la freqüència de control en producció.

Estacions de treball i verificat per llocs manuals. Montatges per part del personal, verificacions (per visió, palpació, ultrasons), gravat d'informació per làser, lectura Datamatrix, lectura/escriptura d'informació cap a la base de dades del ERP.

AlFlex és un sistema d´alimentació universal, pensat per alimentar tot tipus de peces, especial peces delicades. Sense cost per format adicional. Amb temps de canvi de format es entre 30 segons i 5 minuts.