Automatització

Cél.lules robotizades per a càrrega i descàrrega de prenses, màquines tall làser, etc...
Control dimensional i d'integritat de les peces.
Determina la posició 3D de las peces sobre cinte o directe del contenidor penjades abans d'agafar. Determina la posició de deixada en contenidor (punts de fixació).
Independent de la posició o deformació del contenidor, donat que cerca directament les referéncies en cada peça i en el contenidor.