Sistema Estereoscopia 3D per medició en producció.

Cel.lula robotitzada per el control dimensional 3D de conjunts. Repetibilitats de la visió de 0,015mm, temps de medició visió en 0,1seg.  

Repetibilitat del conjunt (Robot + visió ) de 0,15mm amb un temps de 1 seg per punt de mesura.

 

Beneficis:

  • Estavi de costos en peces mal fabricades.
  • Estalvi de costos en mà d´obra.
  • Estalvi de costos en revisar partides retornades.
  • Millora de la imatge de la empresa, fidelitzant clients i aconseguint-ne de nous.
 

Prestacions:

  • Sistema estereoscopic 3D per medicions de peces y de la seva posició relaiva a altres o al ERP.
  • Sistema de visió 3D amb precisió de 0,01mm per control de posició i dimensions de taladres i troquels, emprant la llum frontal.
  • Sistema per determinar la posició de carroseries per insertar vidre.
  • El sistema pot no emprar els bordes, en cas de la fundició o embutició, donat que aquests  varien en funció del desgast del motlle, utilitza la intersecció dels plans per definir punst 3D en l'espai.
  • Disposa d'un sistema de projecció de mallat làser per aplicar enginyeria inversa. Amb resol.lucions de mesura de 0,1mm
  • Sistema imnune a la llum ambiental.
  • Flexibilitat per afegir nous formats.
  • Tele-control i telereparació.

 

Clients:

  • Gestamp.
  • Loramendi.
  • Cifunsa.
  • Linde Viemann.
  • Fiberpachs.