Presentació empresa

Benvinguts: 

  

Benvinguts a Ribinerf S.L.

 

Som una empresa familiar de segona generació, amb 30 anys d’experiència en automatització i 23 anys d’experiència en la tecnologia de visió artificial, àmpliament reconeguda i amb un àmbit de treball internacional.

  


 

El nostre ADN:  MEETING Solutions.

 

  • Metodologia.
  • Experiéncia.
  • Especialització.
  • Tecnologia 
  • Integració.
  • Necessitat. 
  • Garantia d'èxit.

  

Metodología:

 

Per tal d'assolir l'èxit, cal emprar una acurada metodologia durant totes les etapes del proces del projecte:

  • Reunions de definició i seguiment el projecte.
  • Comité de seguiment, format per persones del client i nostres, per tal de garantír que el projecte es constuieix amb l'ànim amb que es va crear.
  • Documents organitzatiu, que aglutinin el: "què", "quí", "quan" i "com", visible i alimentat per totes les parts integrants del projecte.
  • Amb l'objectiu degarantir l'èxit del projecte.

  

Experiència:

 

El nostre equip d’enginyers està constantment desenvolupant nous sistemes, i donant sol.lucions a totes les problemàtiques que s’ens plantejen, oferint el millor servei i la màxima tecnologia.

 

Oferim sol.lucions completes en equips i serveis indistintament; els nostres clients ens avalen.

 

 

 

 

Integració de tecnologíes:

 

Disposem d’un bon equip de recursos humans amb experiéncia en múltiples tecnologíes:

 

   • Visió artificial.
   • Robòtica.
   • Programació en: PC, PLC, HMI, PDA.
   • Comunicacions.
   • Disseny mecànic CAD 3D.
   • Simulació comportament d´estructures.

  

Oferim una sol.lució integral al seu servei.

 

Clients:

 

 

Vídeos relacionats