Capçal 3D estàtic CIRRUS 3D

Nou equip-capçal CIRRUS 3D. Sol.lució compacte tota la electrónica i programari necessari està dins del capçal, no necessita moviment, ultra rápid, per Picking 3D contra el model CAD i validació de col.lisions.

BinPicking3D es una sol.lució per depaletitzar les peces per un robot,  directament del contenidor.

El sistema escaneja en 3D les peces i el contenidor, compara amb el model CAD de la peça per localitzar-les, i amb el model CAD de la pinça, construeix un escenari virtual per detatctar col.lisions. Enviant múltiples posicions d'agafada al robot.

Beneficis:

  • Estalvi costos en la instal.lació. No cal Volcadors, ni cintes adicionals d'alimentació.
  • Menys ocupació d'espai. 
  • Estalvi costos en peces deformades. Eliminació de cops entre peces al no bolcar i sorolls.
  • Simplificació: El robot agafa les peces directament del contenidor.
  • Flexibilitat: Un nou format no cal ajustos, màxim canvi de pinça.
  • Ideal per peces que gran pes, que hergonómicament no son viables per els operaris i que solen generar baixes per lesions.
  • Sistema pre-calibrat en fàbrica, ràpid de montar i posar en marxa.
  • Compacte, no cal un armari de control adicional, tot va dins del capçal.
  • Menys zones d'ombra.
  • Ultra ràpid: Scan en 0,2 seg i anàlisis en 0,2seg.

 

Funcions:

  • Permet programar fins a 32 punts d'agafada per maximitzar les opcions d'agafada.
  • Sistema que evita col.lisions de la pinça amb altres peces o amb el contenidor.
  • No es veu afectat per la deformació del contenidor. 
  • No es veu afectat per el fet que el contenidir no estigui correctament centrat.
  • La programació d'una peça nova es limita a disposar del model en CAD de la peça i del model en CAD de la pinça.
  • Sistema detecta quan una peça està dins d'una altra, de manera que cerca les peces que no estiguin enganxades amb altres.
  • Robust: La pols ambiental queda filtrada i no l'afecta. Preparat per treball en condicions de fundició: Temperatura, pols, soroll..
  • Varis escenaris de treball: Capçal embarcat en robot, o fixat per sobre el contenidor.