Sistema Guiatge robot i control 3D peces

Beneficis:

 • Estavi de costos en poder robotitzar càregues.
 • Estalvi costos en peces mal fabricades.
 • Estalvi de costos en mà d´obra per revisar devolucions.
 • Estavi costos en penalitzacions del client.
 • Millora de la imatge de la empresa, fidelitzant clients i aconseguint-ne de nous.

Funcions / prestacions:

 • Sistema que obte una imatge 3D de la forma de la peça.
 • Ferro fos: No es veu afectat per el acabat superficial (taques, rovell, colades difarents,...)
 • Motlles sorra: No es veu afectat per el color de la sorra. Negra, groga, barrejada (reciclada).
 • Guiatge de robot per agafar peces sense contrast.
 • Controls dimensionals.
 • Controls d´integritat: Cops, faltes, unions fredes...
 • Presencia de peces sense contrast amb el fons.
 • Capçal robust amb guillotina de protecció contra projeccións.
 • Sistema pensat per entorns de fundició.
 • Resol.lucions de fins a 0,1mm segons capçal.
 • Velocitat d´escombrat de fins a 1000 mm/seg.
 • Processador que permet varis capçals.
 • Resultats en arxiu Excel per efectuar estadística.
 • Gráfiques y resultats en pantalla.
 • Possibilitat de creació d´informes per enviar a client.
 • Tele-control y telereparació.