Estacions de Verificat

Estacions de treball i verificat per llocs manuals. Montatges per part del personal, verificacions (per visió, palpació, ultrasons), gravat d'informació per làser, lectura Datamatrix, lectura/escriptura d'informació cap a la base de dades del ERP.
 

Beneficis:

  • Estalvi de costos en nous formats, ja que sols cal programar.
  • Estalvi de costos en el temps de canvi de format, donat que pot anar de 0,5 a 5 minuts.
  • Estalvi de costos en probelemes derivats de la qualitat.
 

Prestacions:

  • Control dimensional per visió artificial.
  • Procesos de verificat per ultrasons, pes, etc...
  • Gravació de codis per làser.
  • Lectura CB, Datamatrix.
  • Comunicació amb el ERP per autoprogramar l'estació i generar informació de traçavilitat.
  • Enviament automàtic de informes resums diaris per email.
  • Precisió de mesura de fins a 0,002mm
 

Clients:

  • Bitrón
  • Antex.