Cél.lules robotitzades càrrega/descàrrega guiades per visió 3D estéreo.

Cél.lules robotizades per a càrrega i descàrrega de prenses, màquines tall làser, etc...

Control dimensional i d'integritat de les peces. Determina la posició 3D de las peces sobre cinte o directe del contenidor penjades abans d'agafar. Determina la posició de deixada en contenidor (punts de fixació). Independent de la posició o deformació del contenidor, donat que cerca directament les referéncies en cada peça i en el contenidor.

 

Beneficis:

  • Estavi de costos en peces mal fabricades.
  • Estalvi de costos en mà d´obra.
  • Elimina baixes de personal per manipulació de peces pesades.
  • Millora de la imatge de la empresa, fidelitzant clients i aconseguint-ne de nous.
 

Prestacions:

  • Sistema estereoscopic 3D per guiatge del robot.
  • Sistema per localitzar la posició de les peces, en l'agafada. Emprant taladres, cantonades o formes, sense importar la deformació que pugui tenir el contenidor.
  • Sistema guiatge de la posició de les fixacions on cal "penjar" les peces (deixada). Sense importar la deformitat del contenidor.
  • Sistema de visió 3D amb precisió de 0,01mm per control de posició i dimensions de taladres i troquels.
  • Sistema per determinar la posició de carroseries per insertar vidre.
  • Sistema imnune a la llum ambiental.
  • Realitzem la simul·lació virtual per assegurar el correcte disseny de la sol·lució.
  • Utilitzem software per calculs d'estructures per testejar les peces crítiques (base robot).
  • Flexibilitat per afegir nous formats.
  • Canvis de formats ràpids.
  • Tele-control i telereparació.
 

Clients:

  • Gestamp.
  • Loramendi.
  • Cifunsa.
  • Linde Viemann.
  • Fiberpachs.