Estació de verificat per visió i gravació làser

S'ha confeccionat una estació manual, de verificat de transductors de presió per automòbil. L'estació inclou un sistema de visió micromètric, amb repetibilitats de medició millors que 0,01mm. L'estació te connectivitat amb el ERP, efectua els controls dimensionals de visió, grava amb un dispositiu làser un codi Datamatrix que es verificat per un lector. Desa els resultats directament en el ERP.


Client: Bitron.