CIRRUS ROBOT és una solució robotitzada per a la càrrega i descàrrega de màquines, centres de mecanitzat, línies flexibles, etc ...
Parteix de que les peces venen a dojo desordenades dins d'un caixò o penjades en un carro de transport sense precisió.
La cél.lula robotitzada agafa les peces del caixò i alimenta la màquina, les peces de sortida es dipositen ordenades en un transport o desordenades en un caixò.

CIRRUS ROBOT és una solució robotitzada per a la càrrega i descàrrega de màquines, centres de mecanitzat, línies flexibles, etc ...
Parteix de que les peces venen a dojo desordenades dins d'un caixò o penjades en un carro de transport sense precisió.
La cél.lula robotitzada agafa les peces del caixò i alimenta la màquina, les peces de sortida es dipositen ordenades en un transport o desordenades en un caixò.

GLOBAL CHECK R és una màquina de verificat automàtic de peces mecanitzades.
Realitza controls dimensionals i d'aspecte. Classifica i expulsa les peces conformes i no conformes.
No necessita unitat d'alimentació i és fàcilment ampliable, ja que un robot realitza les tasques.
Una simple cinta de transport serveix d'unitat d'alimentació.
La nova versió V2.0 agafa les peces de sobre la cinta en qualsevol posició, i millora la precisió de mesura.
El model BOX, disposa d'un pulmó de caixes, permet que el robot posicioni directament les peces contades dins la caixa que enviará al client.

CIRRUS ROBOT és una solució robotitzada per a la càrrega i descàrrega de màquines, centres de mecanitzat, línies flexibles, etc ...
Parteix de que les peces venen a dojo desordenades dins d'un caixò o penjades en un carro de transport sense precisió.
La cél.lula robotitzada agafa les peces del caixò i alimenta la màquina, les peces de sortida es dipositen ordenades en un transport o desordenades en un caixò.

Cél.lules robotizades per a càrrega i descàrrega de prenses, màquines tall làser, etc...
Control dimensional i d'integritat de les peces.
Determina la posició 3D de las peces sobre cinte o directe del contenidor penjades abans d'agafar. Determina la posició de deixada en contenidor (punts de fixació).
Independent de la posició o deformació del contenidor, donat que cerca directament les referéncies en cada peça i en el contenidor.